Vår konst

VÄLKOMMEN TILL

SJÖBO KONSTFÖRENING

VINSTLISTA I MEDLEMSLOTTERIET  2023.

Dragningen gjord på Årsmötet 06-03-2023, för medlemmar som betalt medlemsavgift för 2022!


Vinst

Medlems

nummer

Namn

Vald Vinst nr.

1

224

Göte Clausson

1

2

29

Mona Rosberg

5

3

24

Håkan Gustavsson

2

4

15

Sonja Bleuland van Oordt

3

5

205

Bo Odéen

4

6

248

Håkan Brink

7

7

274

Stig Allan Damm

6

8

45

William Perry

10

9

42

Katarina Karlsson-Finkenberg

9

10

188

Cecilia Rosenqvist Perry

19

11

204

Anna Odéen

8

12

209

Martin Odéen

18

13

105

Inge Fröjd

15

14

280

Lena Nilsson

14

15

140

Rigmor Blom

11

16

201

Gunvor Cerne

12

17

277

Rose-Marie Brink

17

18

92

Gudrun Andersson

13

19

162

Gunilla Kruse

16

Konstverk till Sjöbo Konstförenings Konstlotteri 2024.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Övrig Konst i lager.