Första sidan

Styrelsen:Mona Rosberg

Ordförande


Lennart Mårtensson

Vice ordförande


Cecilia Perry

Sekreterare


Ann Nilsson

Kassör/Medlemsansv.


Gudrun Andersson

Ledamot


Inge Fröjd

Ledamot


Anne Marie Melin

Ledamot


Lise.Lotte Lanevi

Suppleant


Inger Jönsson

Suppleant

Ros-Mari Brink

Suppleant


Våra stadgar:


VÄLKOMMEN TILL

SJÖBO KONSTFÖRENING

VERKSAMHET.


Föreningens ändamål är att genom utställningar, konstresor, föredrag, inköp av konstverk som sedan utlottas bland föreningens medlemmar, väcka och öka konstintresset inom Sjöbo Kommun.

 

HISTORIK.


Sjöbo Konstförening bildades på våren 1984 efter att i många år ha stått högst upp på många konstintresserades önskelista i Sjöbo.

Föreningen fick en flygande start och vid första årsmötet var vi 49 medlemmar. 1988 slogs Sjöbos och Östra Färs Konstföreningar samman. Idag består Sjöbo Konstförening av ca 200 medlemmar.

 

Vid vår första julutställningen var konstnären Alma Öhrström och hennes dotter Marianne Cronberg, båda från Mölle, och keramikern Inger Falkenberg, Ulatofta, premiärutställare.

 

Sedan de första stegen har föreningens utställningar såväl som arrangerade konstresor till svenska och danska konsthallar, samt konstnärer bidragit till ett ökat intresse för konsten i allmänhet och vår konstförening i synnerhet.


 

Så håll till godo och besök gärna våra sidor ofta, för att ta del av information och tipsaktiviteter och annat som den konstintresserade kan ha nytta och glädje av.


INFORMATION.

 

Tänk på att betala medlemsavgiften för 2024 senast 31/5.

Vi behöver ha in medlemsavgiften i tid så vi vet hur mycket konst vi kan köpa in till konstlotteriet.

Konstverken som kommer att lottas ut på årsmötet 2025 gäller för inbetalda årsavgifter för år 2024. Sätt in 250 kr per medlemsnummer till bankgiro 935-6098 så att du inte missar dragningen i konstlotteriet. Glöm inte ange medlemsnummer och namn. Samt om du inte lämnat E-Postadress, även denna! (Vi skickar inte ut personliga påminnelser).

Vid eventuella frågor kontakta gärna medlemsansvarig:

Ann Nilsson  tel: 076 612 13 30.

 

Vill Du bli ny medlem? Betala in 250 kr per person till Bankgiro 935-6098, ange namn, postadress, telefonnummer och E-postadress! 


GDPR - information Sjöbo Konstförening.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.


Sjöbo Konstförenings hantering av dina personuppgifter.

Vi sparar dina personuppgifter, namn och adress, bara så länge du är medlem i konstföreningen. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, utbildningar och resor. Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i konstföreningens lotteri. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.


Dina rättigheter enligt GDPR.

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till medlemsansvarig Ann Nilsson tel: 076 612 13 30 eller via föreningens e-post: info@sjobokonstforening.se ,om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.


Kontakt:

Mona Rosberg 070 95 04 861

Ann Nilsson 076 612 13 30

info@sjobokonstforening.se