Första sidan

Styrelsen:Gunilla Kruse

Ordförande


Birgitta Anderberg

V. ordförande


Cecilia Perry

Sekreterare


Gunnel Ohlsson

Kassör


Agneta Mårtensson

Medlemsansvarig


Tommy Jarl

Ledamot


Georg Karlsson

Ledamot


Lena Fröstberg

LedamotMadeleine Harnesk

Ledamot

Ingrid Holm

Suppleant

Inge Fröjd

Suppleant


Ann Nilsson

Suppleant

Våra stadgar:


VÄLKOMMEN TILL

SJÖBO KONSTFÖRENING

Föreningens ändamål är att genom utställningar, föredrag och genom inköp av konstverk, som sedan utlottas bland föreningens medlemmar, väcka och öka konstintresset inom Sjöbo Kommun.

 

HISTORIK

Sjöbo Konstförening bildades på våren 1984 efter att i många år ha stått högst upp på många konstintresserades önskelista i Sjöbo.

Föreningen fick en flygande start och vid första årsmötet var vi 49 medlemmar. 1988 slogs Sjöbos och Östra Färs Konstförening samman. Idag består Sjöbo Konstförening av ca 220 medlemmar.

 

Vid vår första julutställningen var konstnären Alma Öhrström och hennes dotter Marianne Cronberg, båda från Mölle, och keramikern Inger Falkenberg, Ulatofta, premiärutställare.

 

Sedan de första stegen har föreningens utställningar såväl som arrangerade konstresor till svenska och danska konsthallar samt konstnärer bidragit till ett ökat intresse för konsten i allmänhet och vår konstförening i synnerhet.

 

Så håll till godo och besök gärna våra sidor ofta för att ta del av tips, aktiviteter och annat som den konstintresserade kan ha nytta av.

 

Har du glömt att betala medlemsavgiften för 2018?

Konstverken som lottas ut på årsmötet 2019 gäller för inbetalda årsavgifter för år 2018. Sätt in 250 kr per medlemsnummer till bankgiro 935-6098 så missar du inte dragningen i konst-lotteriet. Glöm inte ange medlemsnummer och namn.

(Vi skickar inte ut personliga påminnelser)

Vid eventuella frågor kontakta gärna medlemsansvarig:

Agneta Mårtensson tel 070-3511914

 

GDPR information Sjöbo Konstförening

 

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

 

Sjöbo Konstförenings hantering av dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter, namn och adress, bara så länge du är medlem i konstföreningen. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, utbildningar och resor. Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i konstföreningens lotteri. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.

 

Dina rättigheter enligt GDPR

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till vår medlemsansvariga Agneta Mårtensson på tel 070-3511914 eller via föreningens

e-post: info@sjobokonstforening.se om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Kontakt:

Gunilla Kruse 046-63041

Agneta Mårtensson 070-3511914

info@sjobokonstforening.se