Välkommen till Sjöbo Konstförening


Föreningens ändamål är att genom utställningar, föredrag och genom inköp av konstverk, som sedan utlottas bland föreningens medlemmar, väcka och öka konstintresset inom Sjöbo Kommun.


HISTORIK
Sjöbo Konstförening bildades på våren 1984 efter att i många år ha stått högst upp på många konstintresserades önskelista i Sjöbo.
Föreningen fick en flygande start och vid första årsmötet var vi 49 medlemmar. 1988 slogs Sjöbos och Östra Färs Konstförening samman. Idag består Sjöbo Konstförening av ca 240 medlemmar.

Vid vår första julutställningen var konstnären Alma Öhrström och hennes dotter Marianne Cronberg, båda från Mölle, och keramikern Inger Falkenberg, Ulatofta, premiärutställare.

Sedan de första stegen har föreningens utställningar såväl som arrangerade konstresor till svenska och danska konsthallar samt konstnärer bidragit till ett ökat intresse för konsten i allmänhet och vår konstförening i synnerhet.

Så håll till godo och besök gärna våra sidor ofta för att ta del av tips, aktiviteter och annat som den konstintresserade kan ha nytta av.

GDPR information Sjöbo Konstförening

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Sjöbo Konstförenings hantering av dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter, namn och adress, bara så länge du är medlem i konstföreningen. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, utbildningar och resor. Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i konstföreningens lotteri. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.

Dina rättigheter enligt GDPR
Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till vår medlemsansvariga Ulla Olsson på telefon 0768 435141 eller via föreningens e-post Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.