Välkommen till Sjöbo Konstförening


Föreningens ändamål är att genom utställningar, föredrag och genom inköp av konstverk, som sedan utlottas bland föreningens medlemmar, väcka och öka konstintresset inom Sjöbo Kommun.


HISTORIK
Sjöbo Konstförening bildades på våren 1984 efter att i många år ha stått högst upp på många konstintresserades önskelista i Sjöbo.
Föreningen fick en flygande start och vid första årsmötet var vi 49 medlemmar. 1988 slogs Sjöbos och Östra Färs Konstförening samman. Idag består Sjöbo Konstförening av ca 240 medlemmar.

Vid vår första julutställningen var konstnären Alma Öhrström och hennes dotter Marianne Cronberg, båda från Mölle, och keramikern Inger Falkenberg, Ulatofta, premiärutställare.

Sedan de första stegen har föreningens utställningar såväl som arrangerade konstresor till svenska och danska konsthallar samt konstnärer bidragit till ett ökat intresse för konsten i allmänhet och vår konstförening i synnerhet.

Så håll till godo och besök gärna våra sidor ofta för att ta del av tips, aktiviteter och annat som den konstintresserade kan ha nytta av.